Energiatodistuksen päivitys

Energiatodistuksen päivitys uudisrakennukseen ja olemassa olevaan rakennukseen

Energiatodistuksen päivitys

Energiatodistus avaa ovet myyntiin ja rakentamiseen.

Laadimme energiatodistuksen päivitykset kaikkiin hankkeisiin luotettavalla ammattitaidolla. Oikein ja huolellisesti tehty energiatodistus on hintansa arvoinen virallinen asiakirja, josta on oikein käytettynä pitkäaikaista hyötyä.

Palvelemme asiakkaitamme mm. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sekä koko muun Suomen alueella.

Miksi energiatodistuksia päivitetään?

Rakennuksen omistajat, jotka aiemmin hankkivat energiatodistuksen vain pakollisena vaatimuksena esimerkiksi vuokrasopimuksen liitteeksi, ovat nyt ymmärtäneet energiatodistuksen päivityksen tuoman lisäarvon. Nykytrendinä on, että omistajat eivät ainoastaan päivitä energiatodistusta, vaan käyttävät myös tilaisuutta arvioida rakennuksensa energiatehokkuutta ja tunnistaa mahdollisuudet sen parantamiseen. Tämä lähestymistapa energiatodistuksen päivitykseen korostaa energiatehokkuuden merkitystä ja tarjoaa konkreettisia etuja rakennuksen omistajille.

Energiatodistuksen laatimisen yhteydessä suoritettava energiatehokkuuden tarkastelu muodostuu kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi, kun otetaan huomioon siitä saatavat hyödyt. Asiantuntijan antamat suositukset tarjoavat arvokkaan perustan kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) tuleville toimenpiteille, edistäen näin kiinteistön energiatehokkuutta ja taloudellista säästöä pitkällä aikavälillä.

Asiantuntijoillamme on vaadittava pätevyys energiatodistusten laadintaan. Energiatodistus päivitys vaaditaan muun muassa rakennuksen käyttöönottovaiheessa ja myynnin sekä vuokrauksen yhteydessä kun energiatodistus on vanhentunut. Energiatodistuksen voivat laatia vain pätevöityneet energiatodistusten laatijat.

Energiatodistus päivitetään ajankohtaan, jolloin päivitys tehdään. Lain mukaan energiatodistus tulee esittää myynti- tai vuokraustilanteessa. Rakennuksen energiatehokkuusluokka tulee olla esillä myynti- tai vuokrausilmoituksessa, jos rakennus on julkisesti myynnissä/vuokrattavana. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle. Energiatodistuksen puuttuminen voi johtaa jopa tuhansien eurojen uhkasakkoon.

Energiatodistuksia päivitetään niiden voimassaolon päättyessä, mutta päivitykselle saattaa olla tarvetta myös kesken voimassaoloajan. Yksi tähän vaikuttava tekijä on EU:n kestävän kehityksen luokittelujärjestelmän asettamat vaatimukset.

Energiatodistuksen päivitys olemassa olevaan rakennukseen

Olemassa olevalle rakennukselle tehdyn energiatodistuksen voimassaoloaika on 10 vuotta. Jos rakennukselle tai sen osalle laaditaan uusi tai päivitetty energiatodistus, tämä korvaa luonnollisesti vanhan todistuksen, joka ei enää ole voimassa.

Energiatodistuksen päivitys luo hyvän pohjan kartoittaa energiatehokkuuden tehostamiskeinot. Hyvin tehdyllä ja rakennuksen todellisiin ominaisuuksiin perustuvalla energiatodistuksella voidaan jopa nostaa energialuokkaa. Tällä voi olla jatkossa merkitystä esimerkiksi kohteen myynnin tai vuokrauksen kannalta.

Päivitä olemassa olevan rakennuksen energiatodistus uuden lainsäädännön mukaiseksi jättämällä maksuton tarjouspyyntö.

Energiatodistuksen päivitys uudisrakennukseen, ns. käyttöönottopäivitys

Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä edellytetään tiedoiltaan täydennetyn ja tarkennetun energiatodistuksen laatimista.

Todistukseen tulee päivittää

  1. Pysyvä rakennustunnus
    1. Pysyvä rakennustunnus on 10 merkkiä pitkä, sisältää 9 numeerista merkkiä. Alkaa aina 1:llä. Tunnuksen lopussa aakkosnumeerinen (kirjain tai numero) tarkistemerkki. Esim. 100012345A. Pysyvää rakennustunnusta voi tiedustella rakennusvalvonnasta.
  2. Energiatodistuksen laatimisvaihe
    1. Energiatodistukseen tulee merkitä että energiatodistus on laadittu: Uudelle rakennukselle käyttöönottovaiheessa
  3. Rakennusaikana tarkentuneet tai muuttuneet laitetiedot sekä rakenteiden ja aukotusten muutokset
    1. Jos rakennustyön aikana esimerkiksi tekniset järjestelmät tai niiden suoritusarvot ovat muuttuneet siten, että muutoksella on vaikutusta energiatodistukseen.
 
ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) katsoo todistuksen puuttuvaksi, jos olemassa olevaa rakennusta myydään lupavaiheen todistuksella.

Optimoi kiinteistösi energiatehokkuus – käytä hyvin tehtyä energiatodistusta koko kiinteistökannan tehokkuuden mittarina

Meiltä saat huolella tehdyt energiatodistukset niin uudiskohteisiin kuin olemassa oleviin rakennuksiinkin. Asiantuntijoillamme on vaadittava pätevyys energiatodistusten laadintaan. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tai kysy lisää! Toimimme Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sekä koko muun Suomen alueella.

Pyydä tarjous energiatodistuksen päivityksestä

arkisin 9:00 – 16:00

Hiltusenkaarre 9b, 90620 OULU