Palvelut

Asiantuntijoidemme vuosien kokemus LVI -suunnittelusta sekä laaja työkokemus talotekniikan asennuksista takaa kustannustehokkaan ja onnistuneen kokonaisratkaisun sovituissa aikatauluissa pysyen.

Suunnittelusta­ toteutukseen, asiantuntija käytössäsi koko ajan!

PALVELUT

LVI-suunnittelu

KVV-suunnitelmat, IV-suunnitelmat, Lämmityssuunnitelmat, Hulevesisuunnitelmat, Jätevesisuunnitelmat Jäähdytyssuunnitelmat, olosuhdesimuloinnit, palokatkosuunnitelmat, määrälaskenta ja tietomallit.

Energialaskennat

Kaikki dokumentit rakennuslupaa varten. Rakennuksen energiaselvitys, energiatodistus, tasauslaskenta ja kesä-ajan huonelämpötilatarkastelu sekä olosuhdesimuloinnit.

Automaatiosuunnittelu

Rakennusautomaatio suunnitelmat talotekniikkaa varten uudisrakennuksiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. Alykkäät ja itse oppivat rakennukset ovat todellisuutta.

LVI-työnjohto ja valvonta

KVV-työnjohto, IV-työnjohto ja  LVI-valvonta. Suunnittelun valvonta ja tarkastus. Työmaakatselmukset ja toimenpide-ehdotukset.

Investointilaskelmat

Hankesuunnittelu Perustamistapakustannuksien ja käyttökustannuksien laskennat investointien arvioimista varten.

Kustannusvertailu

Hankinta- ja käyttökustannusten vertailu talotekniikka laitteille. Mm. kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu, aurinkolämpö.

Talotekniikan projektijohtaminen

Hankkkeen talotekniikan hallitsemista varten tekninen ja taloudelllinen osaaminen käyttöösi. Tuki ja ohjaus koko hankkeen ajaksi, suunnittelusta toteutukseen.

Vähähiiliset rakennusratkaisut

Elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta tulee osaksi rakennuslupamenettelyyn. LCA-laskenta kaikenkokoisille hankkeille nykyaikaisten ohjelmistojen avulla.

Kohteet

Aluerakentaminen, liiketilat, toimistorakennukset, hoivakodit, opetusrakennukset, maatalous- rakennukset, asuinrakennukset, vapaa-ajanrakennukset.

TAITOPLAN TALOTEKNIIKAN TAITAJA

Taitoplan on talotekniikan suunnittelutoimisto, joka toimii koko Suomessa.  Ydinosaamistamme on talotehtaiden, rakennusliikkeiden ja LVI-asennuksen kanssa tehtävä talotekniikan kokonaisvaltainen prosessinhoito. Tarjoamme talotekniikan konsultti- ja suunnittelupalveluita.

Jos asiasi liittyy LVI-suunnitelmiin tai jos tarvitset rakennustyön työmaalle kvv-työnjohtajan sekä iv-työnjohtajan, insinööritoimistomme pystyy varmasti auttamaan nopeasti.

Talotekniikalla pystytään vaikuttamaan energiatehokkuuteen yhä paremmin. Meillä on kyky ratkaista tavoiteltava energiatehokkuus ja osallistumme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Laadimme energialaskelmia kaikkiin hankkeisiin, riippumatta kokoluokasta. Uudisrakennusta rakennettaessa rakennusluvan yhteydessä vaaditaan energiaselvitys. Selvityksen sisältöön kuuluu usein energiatodistus, lämpöhäviöiden tasauslaskelma ja E-lukulaskelma. Suuremmissa kohteissa vaaditaan kesäajan huonelämpötilalaskenta. Talotekniikan avulla on usein kustannustehokkainta saavuttaa tavoitteet ja vaatimukset sekä täyttää energiamääräykset.

Ammattitaitoisen ja asiantuntevan tiimimme kokemus LVI-suunnittelusta sekä laaja työkokemus talotekniikka-asennuksista takaa onnistuneen kokonaisratkaisun sovituissa aikatauluissa pysyen.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti niin, että asiakkaamme saavuttavat taloudellisemmat ja tehokkaammat ratkaisut muuttuvan ympäristön haasteissa. Tavoitteemme on tukea ja toimia pitkäjänteisesti. Haluamme menestyä yhdessä.

Ota yhteyttä

+358 10 319 7667

arkisin 9:00 – 16:00

Hiltusenkaarre 9b, 90620 OULU

Email etunimi.sukunimi@taitoplan.fi