Energiatodistus - hintansa arvoinen asiakirja

Energialaskelmat kaikkiin hankkeisiin kokoluokasta riippumatta 

Energiatodistukset koko Suomen alueella 

Laadimme energiatodistukset kaikkiin hankkeisiin luotettavalla ammattitaidolla. Oikein ja huolellisesti tehty energiatodistus on hintansa arvoinen virallinen asiakirja, josta on oikein käytettynä pitkäaikaista hyötyä. Palvelemme asiakkaitamme mm. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sekä koko muun Suomen alueella. 

10-20% energiansäästö on helppoa talotekniikan avulla ja ehdottomasti järkevintä tehdä talotekniikan keinoin kuin vaihtaa esimerkiksi rakennuksen ikkunat.

Mikä on Energiatodistus ja miten se auttaa rakennuksen energiatehokkuuden arvioinnissa?

Energiatodistus tarvitaan energiatehokkuuden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

Kun rakennetaan uudisrakennus, sille on laadittava rakennuslupaa varten energiaselvitys, jossa on oltava mukana rakennuksen energiatodistus. Energiatodistusvaatimukset eivät koske rakennusta, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä. Energiatodistuksen laatijalta vaaditaan pätevyys, joka on todettu, voimassa ja rekisteröity energiatodistusten laatijoiden rekisteriin. Energiaselvitystä varten tarvitaan rakennusosien ominaisuudet ja tekniset järjestelmät. Rakennuksen ja rakennusosien ominaisuudet selviävät yleensä pääpiirustuksista ja tekniset järjestelmät kannattaa määrittää taloteknisen suunnittelijan, eli meidän, kanssa.

Meiltä saat energiatodistuksia kaikkiin rakennusten käyttötarkoitusluokkiin kokoluokasta riippumatta. Huomioimme energiasuunnittelussa myös suunnitteluratkaisut, eli käytämme suunniteltuja arvoja ja laitteiden ominaisuuksia. Suunnitteluratkaisujen avulla hankintakuluissa saadaan kustannussäästöjä ja rakennus saadaan energiatehokkaammaksi kun vähennetään energiakulutusta sieltä, mistä sitä kannattaa leikata.

Energiatodistuksen avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan verrata muihin vastaaviin rakennuksiin. Energiatodistus tarvitaan myös rakennuksen tai sen osan taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrauksen yhteydessä.

energiatodistus

Energiatodistuksen laskenta

Energiatodistuksen laskennalliset arvot perustuvat rakennuksen vakioituun käyttöön. Energiatodistuksen laskennallisen vertailun avulla voit verrata olemassa olevien ja uusien rakennuksen energiatehokkuutta. Energiatodistus tekee talon energiatehokkuuden arvioinnista helppoa ja yksinkertaista. Se auttaa myös arvioimaan miten tehdä tarvittavia parannuksia rakennuksesi energiatehokkuuteen. Laskennallinen ostoenergiankulutus painotetaan kunkin energiamuodon kertoimella. E-luvun tulos ilmoitetaan kilowattituntiE lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa (kWhE/(m2 vuosi)). E-luvun luokitetteluasteikko on A-G. Ajankohtaiset energiamuotojen kertoimet on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa.

Energiatarve rakennuksessa koostuu:

 • tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmitystarpeesta
 • tilojen ja ilmanvaihdon jäähdytystarpeesta
 • ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergian tarpeesta
 • valaistuksen ja kuluttajalaitteiden sähköenergiantarpeesta

 

Energian tarvetta vähentää mm. rakennukseen tuleva auringonsäteily, poistoilmasta talteenotettu energia ja sisäiset lämpökuormat. Ostoenergian kulutuksen laskennassa otetaan huomioon mahdolliset aurinkopaneelit. Aurinkoenergian hyödyntäminen pienentää rakennuksen ostoenergian tarvetta eli myös E-lukua.

Olemassa olevissa rakennuksissa energiatodistukseen tulee kirjata mm. toteutunut energiankulutus, mutta toteutunut lukema ei vaikuta energiatodistuksen E-lukuun ja energiatehokkuusluokkaan.

Energiatodistuksen energiatehokkuusluokka

Nykyään rakennettavat uudet rakennukset sijoittuvat yleisimmin energiatehokkuusluokkaan B, mutta jo olemassa olevilla pientaloilla luokka voi olla C-G. Energiatodistus antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa luokitukseen parantamalla esimerkiksi talosi lämmöneristystä, ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa tai uusiutuvan energian käyttöä. Energiatodistukset ovat olleet Suomessa käytössä jo vuodesta 2008 ja ovat tärkeä osa rakennuksen arviointia. Tilaa energiatodistus ja saat luotettavan ja tarkan tuloksen talosi energiatehokkuudesta. Parempi energiatehokkuus tarkoittaa pienempiä energiakustannuksia ja ympäristöystävällisempää asumista.

Lue aiheesta lisää:

Energiatodistuksen hinta

Energiatodistuksen hinta on edullinen, kun sitä ymmärretään käyttää oikein ja todistuksen tekee pätevä tekijä. Energiatodistuksen kautta saavutetaan pitkäaikaisia hyötyjä rakennuksen käyttöön liittyen. Todistuksesta ilmenee energian tarve ja miten sitä voidaan säästää tehokkuustoimenpiteillä. Energiatodistusta tehdessä suunnitellaan samalla energian tuotantoa, esim. halutaanko aurinkopaneeleita.

Esimerkkihintoja:

 • Pientaloissa energiatodistuksen hinta on alkaen 119 €.
 • Rivitalot, omakotitalot ja luhtitalot, energiatodistuksen hinta on 119 € – 350 €.
 • Liikerakennukset, voimahoivarakennukset, palvelutalot, koulut jne., alkaen 590 € kysy tarjousta!

Energiasuunnittelu ja energiatodistus

Energiaselvitys ja energiasuunnittelu

Energiaselvitys sisältää rakennuksen energiatehokkuuden arvioinnin ja antaa kokonaiskuvan rakennuksen energialähteistä ja kulutuksesta. Se antaa suosituksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi ja arvion hyödyistä. Energiaselvitys on tarkoitettu erityisesti rakennuksen omistajille, isännöitsijöille ja kiinteistönomistajille, jotka haluavat parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja säästää energialaskuissa. Energiaselvitys tehdään rakennuksen ominaisuuksien sekä teknisiä järjestelmiä koskevan tiedon perusteella ja se voi sisältää esimerkiksi rakennuksen lämmöneristystä, ilmanvaihtoa, lämmitysjärjestelmää, valaistusta ja sähkölaitteita koskevia tietoja.

Energiasuunnittelussa selvitetään energiantarve sekä suunnitellaan miten energiaa voitaisiin säästää tehokkuustoimenpiteillä. Energiantarpeen selvittämisen lisäksi suunnitellaan energiantuotanto. Suunnittelussa voidaan arvioida kuinka paljon tehokkuustoimenpiteet maksaa ja kuinka paljon ne tuottavat säästöä ajan myötä. Suunnitelmien perusteella tehtyjä toimenpiteitä kannattaa myös seurata, jotta voit nähdä kuinka energiatehokkuus todella toteutuu. Seuranta auttaa sinua tekemään tarvittaessa muutoksia ja parantamaan energiatehokkuutta edelleen. Seurantaa voidaan tehdä hyvin esimerkiksi rakennusautomaation avulla. Tärkeintä on tietää energiantarve, kuinka voit parantaa energiatehokkuutta ja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä.

Kauttamme kaikki dokumentit rakennuslupaa varten. Rakennuksen energiaselvitys, energiatodistus, tasauslaskenta ja kesä-ajan huonelämpötilatarkastelu sekä olosuhdesimuloinnit nopeasti toimitettuina.

Tarjoamme energiakonsultointia sekä asiantuntijan näkemykset vaihtoehdoista, joilla voi parantaa hankkeen energiatehokkuutta, vaikuttaa kokonaiskustannuksiin ja kasvattaa energiaomavaraisuutta.

Meiltä saat Lisätietoja energialaskennasta, energiankulutuksesta sekä selkokielellä vastauksia siihen, miten energiatodistusta ja –selvitystä luetaan.

Tarjoamme myös aurinkosähköjärjestelmien mitoituksia eri kiinteistöille sekä tietoa miten aurinkopaneeleilla tehtyä sähköä voi hyödyntää.

Tilaa energiatodistus uuteen omakotitaloon hinta alk. 119€


Rakennusalan ammattilaisille

Rakennusalan ammattilaiset saa kauttamme laadukkaat energialaskennan dokumentit kaikkiin uudisrakennuksiin sovitussa aikataulussa. Tarjoamme hankkeille myös olosuhdesimuloinnit sekä energiakonsultointia. Optimoimme myös rakennuksiin energiatehokkuusvaatimusten perusteella kustannustehokkaita taloteknisiä laitteita, josta seuraa kustannussäästöjä hankintakuluihin.

Miksi kannattaa tilata energiaselvitys meiltä?

Energiatodistuksen laatija

Hae energia-avustusta ja säästä pitkällä tähtäimellä!

Energiakustannukset voivat muodostaa suuren osan kiinteistön ylläpitokuluista, olipa kyseessä sitten taloyhtiö tai yksityisasunto. Nyt voit vähentää näitä kuluja huomattavasti hakemalla ARA:n energia-avustusta, joka tukee erilaisia energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

Mitä se tarkoittaa sinulle?

Toteuttamalla energiaremontin ja parantamalla kiinteistön energiatehokkuutta voit säästää kymmeniä prosentteja energiakustannuksissa vuodessa. Energiatehokkuuden parantaminen on myös ekoteko, joka vähentää kiinteistön hiilijalanjälkeä. Energiatehokkaat ratkaisut voivat parantaa asumismukavuutta esimerkiksi tasaisemman lämmityksen ja paremman sisäilmanlaadun myötä.

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme, miten voimme auttaa sinua hakemaan energia-avustusta ja toteuttamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet käytännössä!

Energia-avustuksen tärkeimmät faktat:

 • Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.
 • Avustuksen suuruus on maksimissaan 6000 €/asunto, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista, tuen myöntää ARA
 • Avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023

Miten toimit hakemisen vaiheissa:

 1. Tutustu hakuohjeeseen ja ota yhteyttä niin kartoitamme lähtötilanteen
 2. Tee kustannusarviot korjaustoimenpiteistä, voit esimerkiksi pyytää tarjoukset
 3. Tilaa meiltä laskelmat rakentamisajankohdan E-luvusta ja arviolaskelma korjaustoimenpiteiden jälkeisestä E-luvusta
 4. Täytä avustushakemus ja lähetä se ARAan, autamme mielellämme energia-avustushakemuksen täyttämisessä
 5. Aloita energiatehokkuutta parantavat korjaustoimenpiteet vasta hakemuksen jättämisen jälkeen
 6. Remontin valmistumisen jälkeen tulee tehdä virallinen energiatodistus lopputilanteesta ja lähettää maksatushakemus ARA:lle

 

Lisätietoa energia-avustuksesta löydät ARA:n sivuilta.

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Energiatodistus vaaditaan uusille rakennuksille sekä olemassa oleville myytäville ja vuokrattaville rakennuksille. Energiatodistusta ei vaadita kaikille rakennuksille. Esimerkiksi lomarakennuksille, joita ei vuokrata majoituskäyttöön, pienille alle 50m2 rakennuksille tai tilapäisille ja määräaikaisille rakennuksille.

Energiatodistus on työkalu, jolla voidaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta sekä osoittaa rakennuslupamenettelyn yhteydessä vaatimustenmukaisuus. Energiatodistuksessa käy ilmi rakennuksen energiatehokkuuden taso. Energiatodistuksessa ilmoitettu energiankulutus perustuu rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin, eikä ole riippuvainen rakennuksen käyttäjistä ja heidän käyttötottumuksista. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Suomessa energiatodistus on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudirakentamisessa.

Energiaselvitys on laaja selvitys rakennuksen energiankäytöstä ja ostoenergian määrästä. Energiaselvitys tulee laatia uudisrakennukselle rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Energiaselvitys sisältää arvion rakennuksen lämmitystehontarpeesta, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon laskennan, kesä-ajan huonelämpötilanhallinnan laskelman sekä tarvittessa arvion jäähdytystehontarpeesta. Energiatodistus on osa energiaselvitystä.

Kirjain energiatodisuksessa kuvaa rakennuksen energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden luokitetteluasteikko on A-G. A-luokka tarkoittaa vähän energiaa kuluttavaa ja G-luokka paljon energiaa kuluttavaa. Energiatodistus perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu vakioidulla käytöllä, jotta eri rakennusten energiatehokkuusluokat ovat keskenään vertailukelpoisia. Vakioidusta käytöstä johtuen E-luvun mukaan muodostuva energiatehokkuusluokka ei sovellu yksittäisen rakennuksen toteutuneen ja laskennallisen kulutuksen vertailuun.

E-luku on energiamuotokertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön pohjautuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on. Jokaisella rakennustyypillä on oma E-luvun yläraja rakennuslupamenettelyn vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa, joka ei saa ylittyä.

E-lukuun vaikuttaa moni asia kuten kohteen LVI-järjestelmät, jäähdytysjärjestelmät, kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus ja lämmitetty pinta-ala.

Energialaskennassa LVI-laitteiden hyvä energiatehokkuus ja aurinkoenergian hyödyntäminen on olennainen osa, kun haetaan matalampaa E-lukua. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää rakennuksessa esimerkiksi aurinkosähkönä. 

Energiatodistus tulee täydentää ja päivittää rakennuksen käyttöönoton yhteydessä, jos tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä tai lupavaiheen energiaselvityksen perusteena oleviin suunnitelmiin on tullut muutoksia. Päivityksen yhteydessä tarkistetaan todistuksen paikkansapitävyys ja energiatodistukseen kirjatut tekniset laitteet päivitetään vastaamaan asennettuja sekä päivitetään mitattu ilmanvuotoluku.

Tilaa energiatodistus

Kysy energiatodistuksesta tai energiatehokkuuden parantamisesta

arkisin 9:00 – 16:00

Hiltusenkaarre 9b, 90620 OULU