LVI-suunnittelu

Tarjoamme laadukasta LVI-suunnittelua kaikkiin rakennusprojekteihin. Meillä löytyy monipuolisesti kokemusta kaikilta alan eri tasoilta, työmaa-asennuksesta, työmaavalvonnasta ja suunnittelusta. 

Palvelemme koko Suomen alueella.

LVI-suunnittelu on olennainen osa rakennusprojekteja ja edistää terveellistä ja viihtyisää sisäilmaa, energiatehokkuutta sekä kestävää kehitystä. Investoimalla ammattitaitoiseen LVI-suunnitteluun ja toteutukseen voidaan saavuttaa merkittäviä etuja sekä rakennuksen käyttäjille että omistajille, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Palvelemme Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sekä koko muun Suomen alueella.

LVI-suunnittelu on tärkeä osa rakennushankkeita

LVI-suunnittelu, eli lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan suunnittelu, on ratkaisevan tärkeä osa rakennusprojekteja ja modernin elämänlaadun ylläpitämistä. Se kattaa rakennusten sisäisten lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon. LVI-suunnittelulla pyritään varmistamaan terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja energiatehokas sisäilma rakennuksissa, mikä parantaa ihmisten hyvinvointia, työtehoa ja ympäristön kestävyyttä.

Palvelumme:  

 • KVV-suunnitelmat eli vesi- ja viemärisuunnitelmat
 • IV-suunnitelmat
 • Lämmityssuunnitelmat
 • Hulevesisuunnitelmat
 • Jäähdytyssuunnitelmat
 • Olosuhdesimuloinnit
 • Palokatkosuunnitelmat
 • Määrälaskennat
 • Rakennuksen tietomallit BIM
Ote rakennuksen LVI-suunnitelmasta.

Tietomallinnus LVI-suunnittelussa

Meillä mallinnamme kaikki LVI-suunnitelmat käyttäen uusinta teknologiaa, mikä mahdollistaa sujuvan yhteensovittamisen muiden suunnittelualojen kanssa, havainnollistaa suunnitteluratkaisuja ja varmistaa laatua. Kun tilaatte LVI-suunnitelmat meiltä, voitte luottaa siihen, että integraatio rakennusprojektinne muihin osiin on vaivatonta ja tehokasta, varmistaen optimaalisen lopputuloksen.

Mikä on rakennuksen tietomalli (BIM, Building Information Model)?

Rakennuksen tietomallimuotoisella suunnitelmalla tarkoitetaan rakennuksen tietojen kokonaisuutta koneluettavassa ja yhteentoimivassa tietorakenteessa sisältäen rakennuksen sijainnin, geometrian ja muodon kolmiulotteisena mallina sekä tiedot rakennuksesta.

Rakentamislaki https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230751

BIM, tai rakennuksen tietomalli, on keskeinen työkalu modernissa rakennusalan suunnittelussa ja hallinnassa. Se edustaa rakennuksen kokonaistiedon mallia, joka on tallennettu koneluettavaan ja yhteentoimivaan muotoon. Tietomallinnus kattaa kaikki olennaiset tiedot rakennuksesta, kuten sen sijainnin, geometrian, muodon ja kolmiulotteisen mallin. BIM:n hyödyntäminen mahdollistaa rakennusprojektien tehokkaamman suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon, sillä se tarjoaa tarkan ja yksityiskohtaisen näkymän rakennuksen ominaisuuksista jo suunnitteluvaiheessa. Rakennuksen tietomallinnuksen avulla kaikki projektiin osallistuvat tahot pääsevät hyödyntämään ja päivittämään tietoja reaaliaikaisesti, mikä parantaa yhteistyötä, vähentää virheitä ja nopeuttaa työn etenemistä. Tietomallinnuksen rooli rakennusalalla korostuu entisestään digitalisaation ja älykkäiden rakennusteknologioiden myötä, minkä vuoksi sen merkitys on kasvussa niin suunnittelijoiden, rakentajien kuin kiinteistönhoitajienkin keskuudessa.

LVI-suunnittelu

Miksi tilata LVI-suunnittelu meiltä?

 • Sovituissa aikatauluissa pysyen – teemme sen minkä lupaamme.
 • Pidämme yhteistyöstä urakoitsijoiden kanssa.
 • Ottamalla meidät mukaan projektiin varhaisessa vaiheessa, pystymme määrittelemään kiinteistön juuri sellaiseksi, kun tilaaja sen haluaa. Suunnittelijoina meillä on vahvuus ja taito ymmärtää energian käyttö rakennuksessa. Pystymme konsultoimaan, miten energia kannattaa tuottaa ja mitä vaatimuksia sille on olemassa. Meillä on kokemusta siitä mitä kiinteistön omistajat ja rakennuttajat haluavat. Kun tekniset asiat määritellään rakennukseen varhaisessa vaiheessa, pystytään optimoimaan tarvittavan kokoiselle laitteistolle tarkka hinta.

Näin tilaat LVI-suunnittelun

 • Kun tarvitset LVI-suunnittelua, jätä yhteystiedot (sähköpostiosoite / puhelinnumero) niin otamme yhteyttä. Meihin voit olla yhteydessä sähköpostitse (etunimi.sukunimi@taitoplan.fi) tai yhteydenottolomakkeella. Voit myös soittaa meille puh. +358 10 319 7667.
 • Yhteydenoton jälkeen selvitämme tarvittavat tiedot, jotta voimme antaa tarjouksen.
 • Tarjouksen lähettämisen jälkeen asiakas voi tehdä tilauksen. Tässä vaiheessa pyydetään lähtötiedot suunnittelua varten sekä sovitaan suunnittelun aikataulu.
 • Suunnitteluaikataulu alustavasti: omakotitalot tai pienkohteet 2-4 vkoa, isommat kohteet koon mukaan esim. 1 kk – 6 kk.
 

LVI-suunnitelmat kaikkiin rakennuksiin

 

Tyypillinen täydellinen LVI-suunnitelma sisältää LVI-asemapiirroksen, rakennuksen sisäpuolisen vesi- ja viemärisuunnitelman, ilmanvaihtosuunnitelman, lämmityssuunnitelman sekä kytkentäkaaviot ja laiteluettelot. Teemme myös erikseen osasuunnitelmia, esimerkiksi ilmanvaihtosuunnitelman.

Meiltä saatte myös vastaavan taloteknisen suunnittelijan. Tarjoamme kattavaa tukea ja asiantuntemusta, jotta projektinne edistyvät sujuvasti ja rakennuslupa saadaan kuntoon nopeasti.

Tehdäksemme sinulle räätälöidyn tarjouksen LVI-suunnittelusta, tarvitsemme seuraavat suunnittelun lähtötiedot:

 • Pääpiirustukset, jotka sisältävät asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset
 • Vesi- ja viemäriliitostiedot
 • Tilaajan toiveet ja vaatimukset

 

Lähetä meille nämä tiedot, niin pääsemme aloittamaan juuri sinun tarpeisiisi vastaavan LVI-suunnitelman luonnin. Autamme mielellämme varmistamaan, että projekti etenee sujuvasti ja tehokkaasti.

 

LVI-suunnitteluprosessin eteneminen

LVI-suunnitteluprosessimme on vuorovaikutteinen ja asiakaslähtöinen. Suunnitteluvaiheessa ehdotamme ja päätämme yhdessä kanssasi parhaat ratkaisut eri järjestelmiin.

Tarkastelemme yhdessä muun muassa:

 • Vesikalusteiden valinta
 • Hulevesien käsittely, mukaan lukien viivytys ja imeytys
 • Ilmanvaihtokoneiden sopivuus
 • Lämmityslaitteet, kuten maalämpöpumput, kaukolämpö ja poistoilmalämpöpumput
 • Lämmönjaon ratkaisut, kuten vesikiertoinen lattialämmitys
 

Pyrimme varmistamaan, että jokainen suunnittelemaamme järjestelmä vastaa tarpeitasi ja toiveitasi.
Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä toimiva ja energiatehokas LVI-ratkaisu!

Myös jäähdytyssuunnittelu

Suuremmissa rakennushankkeissa esimerkiksi palvelutaloissa, opetusrakennuksissa ja toimistorakennuksissa tarvitaan usein myös jäähdytyssuunnittelua. Jäähdytyssuunnittelussa mitoitamme jäähdytystarpeen sovituilla lämpökuormilla, jolloin rakennuksen sisäilmasto saadaan halutunlaiseksi. Jäähdytystarpeen erilaiset laskentatavat eroavat toisistaan ja dynaaminen simulointi on tarkimpia tapoja selvittää jäähdytystarve. Tarjoamme dynaamista simulointia kaikille jäähdytetyille rakennuksille. Olosuhdesimuloinnin ansiosta sisäilmasto-olosuhteet voidaan ennustaa etukäteen.

LVI-suunnitelman osat

LVI-suunnitelma on tekninen dokumentti, joka sisältää tiedot suunnitelluista lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmistä. Se on osa laajempaa rakennussuunnitelmaa, joka on yleensä toimitettava rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja rakentamisen aikana. LVI-suunnitelman laatii LVI-insinööri tai muu asiantuntija, ja se on hyväksytettävä viranomaisten toimesta.

Käyttömukavuus

Huomioon otettavia tekijöitä LVI-suunnittelussa ovat myös rakennuksen käyttäjien tarpeet ja mieltymykset.

Tämä tarkoittaa toimivan lämmityksen ja jäähdytyksen sekä hiljaisen ja tasapainoisen ilmanvaihdon suunnittelua. Tällöin työntekijät ja asukkaat voivat tuntea olonsa mukavammaksi, terveemmäksi ja olla tuottavampia.

Sisäilman laatu

LVI-järjestelmät vaikuttavat merkittävästi sisäilman laatuun, lämpötilaan ja kosteuteen.

Hyvällä suunnittelulla voidaan varmistaa, että rakennuksen käyttäjille tarjotaan terveellinen ja viihtyisä sisäympäristö. Suunnittelun tulee esimerkiksi huomioida riittävä ilmanvaihto, huonelämpötila, kosteuden hallinta ja epäpuhtauksien poisto.

Energiataloudellisuus


LVI-suunnittelulla on keskeinen rooli rakennusten energiatehokkuuden varmistamisessa.
Sen avulla pyritään minimoimaan rakennuksen energiankulutus ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä ympäristövaikutukset.

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi valitsemalla oikeat tekniset ratkaisut ja laitteet, kuten energiatehokkaat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, lämmöntalteenotto ja uusiutuvan energian hyödyntäminen.

Energiatehokkuus voidaan ajatella myös niin että, energia, jota tarvitaan rakennuksessa, on mahdollisimman järkevää ja tehokasta.

Kestävä kehitys ja kustannussäästöt

LVI-suunnittelussa on tärkeää edistää ympäristön kestävyyttä ja luonnonvarojen säästämistä, esimerkiksi toteuttamalla energiatehokkaita ja ekologisia ratkaisuja.

Lämmitys- ja jäähdytysenergian tarve voidaan kattaa ainakin osittain uusiutuvilla energialähteillä, kuten aurinko- ja geotermisellä energialla. Lisäksi LVI-suunnittelulla voidaan ennakoida ja hallita rakennus- ja käyttökustannuksia tehokkaasti.
Optimoimalla järjestelmien ja laitteiden toiminta, huomioimalla energiansäästöt ja vähentämällä huolto-, korjaus- ja uusimistarpeita, voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä. Tavoitteiden saavuttamisen ratkaisu löytyy usein hyvästä LVI-suunnittelusta.

Pyydä tarjous LVI-suunnittelusta

arkisin 9:00 – 16:00

Hiltusenkaarre 9b, 90620 OULU