Virtuaalimallit tulevat LVI-suunnitteluun – Taitoplan tarjoaa olosuhdesimulointia kiinteistöhankkeiden optimointiin

Olosuhdesimuloinnilla voidaan reagoida nopeasti kiinteistöhankkeen aikana tapahtuviin muutoksiin. Oululaisen talotekniikkaan erikoistuneen suunnittelutoimisto Taitoplanin toimitusjohtaja Lauri Taipale sanoo, että olosuhdesimulaatiossa luotu virtuaalinen malli kiinteistöstä pitää kokonaisuuden hallinnassa, vaikka yksityiskohdat muuttuisivatkin.

”Simulaatiossa malli tulevasta kiinteistöstä on jatkuvasti valmiina. Kun kiinteistöön halutaankin esimerkiksi suuremmat ikkunat, simulaatio ajetaan läpi, ja nähdään heti, miten muutos vaikuttaa kokonaisuuteen.”

Olosuhdesimulointi varmistaa kiinteistöhankkeen onnistumisen suoraviivaisissakin projekteissa.

”Olosuhdesimuloinnin ansiosta ei tarvitse ensin rakentaa taloa ja katsoa sitten, onnistuiko suunnittelu, vastaavatko energiankulutus ja sisäilman laatu odotuksia. Se tarjoaa tilaisuuden vertailla eri toteutusratkaisuja ja siten mahdollisimman optimoidun lopputuloksen saavuttamisen”, Taipale tiivistää.

Taitoplanilla olosuhdesimulointia tekevä Marko Mikkola sanoo, että olosuhdesimulointi palvelee erityisesti kiinteistön jäähdytyksen suunnittelua.

”Jäähdytys on asia, joka on totuttu mitoittamaan eräänlaisella hihavakiolla, sillä sen tarpeeseen vaikuttaa hyvin moni yksityiskohta. Simulaatiolla voidaan välttää liian järeän jäähdytysjärjestelmän hankinta ja siten säästetään suoraan kustannuksissa.”

Edullinen simulointi voi säästää isoja summia

Mikkola kiteyttää, että simulaatioita tehdessään hän valvoo, että rakennus toimii halutulla tavalla ja optimaalisesti kaikissa sen rakennuspaikan olosuhteissa. Simulaation virtuaalinen maailma pitää sisällään kaiken, mitä rakennuksessa ja sen ympäristössä tapahtuu.

”Olosuhdesimulointi säästää rahaa sekä investoinnissa että rakennuksen elinkaaren aikana, sillä se näyttää toimiiko valittu talotekninen järjestelmä. Jos kohde simuloidaan ajoissa, se antaa LVI-suunnittelijalle erinomaisen raamin lähteä tekemään tarkempaa suunnittelua.”

Taipale painottaa, ettei olosuhdesimulointi ohjaa ainoastaan energiankulutukseen liittyvää suunnittelua. Se on merkittävässä roolissa simulaation tavoitteena, mutta kyse on myös asumisen tai työskentelyn terveellisyydestä.

”Simulaatio näyttää esimerkiksi päivänvalon määrän tiloissa eri vuorokaudenaikoina ja osoittaa muutokset sisäilman laadussa. Näen olosuhdesimuloinnin kaikkein merkittävimpänä tiloissa, joissa ihmiset asuvat ja työskentelevät.”

”Tärkeintä siellä, missä asuu ja työskentelee ihmisiä”

Olosuhdesimulointi vaatii erikoisosaamista. Taitoplanilla siihen on perehtynyt useita suunnittelijoita ja osaamista sparrataan yrityksen sisällä jatkuvasti. Taipale ja Mikkola sanovat, että simuloinnin kustannukset ovat pienet verrattuna sillä saavutettaviin säästöihin.

”Talotekniikan oikealla valinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä kiinteistön laatuun että sen rakentamisen kustannuksiin. Olosuhdesimulointi ohjaa investoimaan rakennuksessa sinne, missä se on juuri siinä kiinteistössä ja sijainnissa kannattavinta.”

Uuden kiinteistön simulointi kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun rakennuksen tilasuunnittelu on pääpiirteittäin valmis. Tällöin olosuhdesimulointi tukee LVI-suunnittelua kyseisen ympäristön asettamissa raameissa. Valmiin kiinteistön perusparannushankkeissa olosuhdesimuloinnilla on kokonaisvaltainen vaikutus.

”Energiaremonteissa olosuhdesimulointi auttaa löytämään oikean tasapainon vaipan eristyksen ja talotekniikan uusimisen välillä. Olosuhdesimulointi osoittaa, mihin kaikkeen suunnitellut muutokset vaikuttavat. Sen jälkeen taloyhtiön on paljon helpompi tehdä päätös”, Taipale sanoo.

Teksti Juha-Pekka Honkanen  Kuva Taitoplan.