Taitoplan teki Kempeleareenan urheilutalon LVI-suunnitelmat

Kempeleen Linnakankaalla sijaitsevan palloiluhallin yhteyteen rakennettiin syksyllä 2020 valmistunut laaja, 1041m2 lisärakennus, johon Taitoplan teki LVI-suunnitelmat. Urheilu- ja klubitaloksi kutsutussa lisärakennuksessa on monenlaisia tiloja, kuten kuntosali, ravintola, toimistotiloja, sauna- ja pesutilat. Kävijöitä Kempeleareenalla on vuosittain noin 200 000.

LVI-suunnittelussa on otettava huomioon tilan käyttötarkoitus. Sisäliikuntatilojen, kuten kuntosalin tai palloiluhallin ilmanvaihtoon vaikuttavia tekijöitä ovat tilassa toteutettavan liikunnan fyysinen rasittavuus, liikuntapaikkojen määrä ja todennäköinen henkilömäärä.
”Tiloissa, joissa on paljon tai vaihtelevasti porukkaa, ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaan”, sanoo Taitoplanin toimitusjohtaja Lauri Taipale. ”Mitä raskaammasta liikunnasta on kyse, sitä enemmän ilmanvaihtoa tarvitaan henkilöä kohden”, Taipale kertoo.

Vajaan vuoden kestänyt projekti toteutettiin yhteistyössä LVI-JPTEC:in kanssa. ”Projekti sujui kokonaisuudessaan hyvin”, kertoo urakoitsijana toiminut Perttu Pikkarainen. ”Olemme tehneet Taitoplanin kanssa pitkään yhteistyötä ja tämäkin urakka sujui hienosti”, Pikkarainen kiittelee.

Joskus toteutuksen aikana saattaa ilmetä ennalta-arvaamattomia haasteita. ”Tässä projektissa tilan korkeuden kanssa oli hiukan haastetta, se oli suunniteltua matalampi”, kertoo Pikkarainen.
Taitoplan oli kuitenkin aktiivisesti mukana koko rakentamisen ajan, jolloin ongelmatilanteeseen voitiin reagoida nopeasti ja tarvittavat muutokset tehdä. Näin ollen työt saivat jatkua keskeytyksettä.

Taitoplan teki Kempeleareenan urheilutalon LVI-suunnitelmat.