Taitoplan kasvoi edelleen- katsaus vuoteen 2022

Vuosi 2022 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Ukrainan sota, energiakriisi ja inflaatio vaikuttavat tämän päivän valintoihin ja mahdollisuuksiin monella tavalla, myös rakennusalalla.
”Rakennusteollisuudessa maailman tilanne näkyy hidastumisena, ja rakentaminen ylipäätään on tällä hetkellä erikoisessa tilassa nousseiden kustannuksien vuoksi ”, toteaa Taitoplanin toimitusjohtaja Lauri Taipale. ”Toisaalta taas energiakriisin myötä talotekniikan rooli on korostunut entisestään, ja sitä kautta meidän asiantuntijuuttamme on tarvittu aiempaa enemmän.”

Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta Taitoplan kasvatti jälleen liikevaihtoaan 15% edellisvuoteen verrattuna. Luottamus siihen, että kova työ palkitsee ja poikii hyviä asioita on kannattanut. Monenlaisia projekteja tehtiin taas runsaasti, noin 250.
”Viimevuoden projektit olivat aiempaa vuotta isompia. Uutena lisänä teimme enemmän korjausrakentamista”, Taipale kertoo. Linjasaneerauksia, eli vesi- ja lämpöputkien uusimista ja viemäreiden vaihtoja, tehtiin yli 200 huoneistoon.

Taitoplan sai viime vuonna tiimiinsä yhden uuden työntekijän ja kaksi osa-aikaista harjoittelijaa.
”Tänä vuonna haluamme antaa panoksemme ja osaamisemme kaikille energiaomavaraisuuden kasvattamiseksi. Ohjaamme myös optimoimaan energiankäyttöä”, Taipale tiivistää vuoden 2023 tavoitteita.