Rakennuksen tarpeenmukainen käyttö talotekniikkasuunnittelussa

Tarpeenmukaisuus LVI-suunnittelussa

Rakennuksen tarpeenmukaisuus on yksi tärkeimmistä asioista energiatehokkuuteen pyrittäessä. Tarpeenmukaisella käytöllä tarkoitetaan rakennuksen toimintojen, kuten ilmanvaihdon ja valaistuksen käytön optimointia. Kun tilassa on ihmisiä, ilmanvaihto ja valaistus ovat korkeammalla tasolla ja tilan ollessa tyhjillään näitä toimintoja voidaan vähentää minimiin. Tarpeenmukaisuus edistää myös ekologisuutta, kun rakennuksen energiankulutus järkevöitetään. Ilmanvaihdon tarpeenmukaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon tila ja sen […]

Energiasäästöä LVI-suunnittelulla

Energiasäästöä LVI-suunnittelulla

Kiinteistöjen energiankulutuksella on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden täyttämisessä. Energiatehokas ja vähähiilinen rakennustapa saavutetaan usein kustannustehokkaimmin hyvällä LVI-suunnittelulla ilman vippaskonsteja. Teksti Juha-Pekka Honkanen  Kuva Taitoplan. Taitoplan on oululainen, koko maan alueella toimiva talotekniikan suunnittelutoimisto. LVI-suunnittelu on yrityksen ydinosaamista, mutta käytännössä kyse on yhä useammin koko rakennusprosessin ajalle sijoittuvasta kokonaisuudesta, joka ulottuu hankesuunnittelusta toteutukseen. – Kun kiinteistön suunnittelu tehdään […]